برچسب: آزمایشات دوران بارداری

هفته سی و هفتم بارداری

هفته سی و هفتم بارداری در هفته سی و هفتم بارداری را باید تاریخ نزدیک شدن به زایمان و تولد نوزاد دانست اما متخصص زنان مدت کامل را هفته سی و نهم می داند. در حالی که در هفته سی و هفتم بارداری  نیز نوزاد کامل رشده کرده و بالغ شده است و چنانچه متولد […]

ادامه مطلب