روز: آگوست 1, 2018

تزریق چربی به گونه

تزریق چربی به گونه گونه یکی از ملاک های زیبایی شناسی چهره است. به طور معمول چهره های جذاب گونه هایی برجسته و زیبا دارند و همین امر سبب می شود تا تمایل افراد به خصوص زنان به گونه های برجسته بیشتر شود. افرادی که به دنبال درمان های بی خطر و بدون جراحی می […]

ادامه مطلب