روز: ژوئن 15, 2018

پر خوابی به علت مصرف دارو یا مخدر

پر خوابی به علت مصرف دارو یا مخدر افرادی که به ما مراجعه می کنند و از پر خوابی شکایت دارند، در واقع پر خوابی ندارند، بلکه خواب شب شان اختلال دارد، نمی توانند راحت بخوابند، و نیاز بدنی آن ها با خواب شب تامین نمی شود، بنابراین در طول روز احساس خواب آلودگی دارند […]

ادامه مطلب