ماه: اکتبر 2017

کیسه استومی

هدف از استفاده از کیسه استومی چیست؟ کیسه استومی در درجه اول می توان گفت استفاده از کیسه های مخصوص استومی می تواند ترشحات خروجی از استوما را مدیریت کند ، همچنین از استوما و پوست های اطراف آن محافظت می کند و بو و گاز خروجی از استوما را کنترل می کند . در […]

ادامه مطلب