ماه: سپتامبر 2017

بهترین زمان کاشت مو

بهترین زمان کاشت مو برای اینکه بتوان از کاشت مو نتایج بهتری را دریافت کرد نیاز است که بیمار دارای شرایط خاصی باشد که در رابطه با این موضوع در ادامه مطلب توضیحاتی داده شده است : وضعیت سلامت افراد برای کاشت مو قبل از انجام کاشت مو به منظور بررسی سلامت جسمانی فرد گرفتن […]

ادامه مطلب