بارگذاری...
کاشت مو طبیعی
کاشت ابروی طبیعی

روش های کاشت مو

همه ی روش های کاشت مو چه FUT و چه FIT و برداشت از موی بدن هر کدام از روش های مناسبی هستند و نمی توان گفت که کدام روش از دیگر روش ها مناسب تر است اصولاً اگر بانک موی فرد خوب باشد ما از روش FIT استفاده می کنیم یا برداشت تک تک به دلیل این که ریسک ایجاد خط اسکار در پشت سر ندارد و چنان چه تامین گرافت های مورد نیاز را بکند فقط از روش FIT استفاده می شود.ولی باید گفت که اکثر افرادی که مراجعه می کنند شرایط کاشت موهایشان انقدر غنی نیست که تمام فضای خالی بالای سر را پوشش دهند لذا برای این افراد حتماً روش FUT هم به عنوان یکی از روش های خوب کاشت مو در کنار روش FIT استفاده می کنیم .